Goeie deal voor zeven gemeenten: geen ontwikkelkosten en toch een nieuw ICT systeem

Enschede en zes anderen Overijsselse gemeenten hebben het goed voor elkaar: ze krijgen een nagelnieuw ICT systeem voor ondersteuning van alle nieuwe gedecentraliseerde gemeentelijke taken op het gebied van onder andere (jeugd)zorg, zonder een cent aan de ontwikkeling te besteden.

Samen delen
Deze wens lag besloten in de aanbesteding die de gemeenten hebben uitgeschreven: Het nieuwe systeem moet in co-creatie met de zeven eerste afnemers ontwikkeld worden, waarna de leverancier vrij is er mee de markt op te gaan. In ruil, mogen de eerste zeven gemeenten, die tegelijkertijd zeer waardevolle input leveren door mee te denken in de ontwikkeling, kosteloos gebruikmaken van het systeem.

Bonus voor de leverancier: directe ontwikkeling met eindgebruikers, waardoor je product getoetst is, zeven voorbeeld-implementaties én een markt die aan je voeten ligt. Het verbaasd mij niet dat de gemeenten positief verrast werden door het aantal inschrijvers op de aanbesteding.

Blik op de toekomst
De denkwijze van Enschede & co verdient applaus. Een nieuwe manier om om te gaan met publiek-private samenwerking en de toenemende druk om bezuinigingen.

Met dit voorbeeld in gedachten, is het leuk om eens verder te kijken. Is het niet mogelijk om een dergelijke samenwerking ook toe te passen op terreinen buiten ICT? Wat als gemeenten wegen en bruggen op deze wijze uitvragen? Het bouwbedrijf legt de infrastructuur kosteloos aan, mogelijk in de vorm van een experiment of innovatieve oplossing en mag het project daarna als ‘product’ meenemen richting andere potentiële klanten. De gemeente is geholpen, en het bedrijf heeft een prachtige showcase.

Nog verder gaat het als je het bouwbedrijf vraagt de infrastructuur kosteloos aan te leggen, om hen vervolgens de mogelijkheid te geven de investering door middel van gebruikskosten over een bepaalde tijd terug te verdienen: tol.

Kan je het niet ook toepassen op scholen, zorg, wonen? Hoe zou dat er uit zien?

Natuurlijk vraagt dit om een radicale omslag in hoe we gewend zijn dat de samenleving is ingericht. Maar zou het niet zomaar de opmaat kunnen zijn naar de samenleving van de toekomst?

Advertenties